Všetko o menopauze

Môj príbeh

Volám sa Leila. Som farmaceutka s 20+ ročnou pracovnou skúsenosťou v oblasti farmácie - v lekárni, Štátnom Ústave pre Kontrolu Liečiv aj v medzinárodnej farmaceutickej firme, kde som sa venovala registráciám liekov vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy.

Posledné roky sa intenzívne venujem osvete v oblasti ženského zdravia, so zameraním na perimenopauzálne obdobie. Cieľom projektu "Všetko o menopauze" je poskytnúť vám vedomosti, usmernenie a podporu, aby ste mohli zodpovedne zobrať svoje zdravie do vlastných rúk, cítili sa lepšie a sebavedomejšie (nielen) v období perimenopauzy. 

V 2021-2022 som absolvovala profesionálny program integratívnej a funkčnej medicíny pre ženy pod vedením Dr. Aviva Romm (Women’s Integrative and Functional Medicine Certification Program​). Absolvovala som kurzy o manažmente menopauzy od Medzinárodnej menopauzálnej spoločnosti (IMS); Britskej Newson Health; Dr. Heather Hirsch (Prescribe and Manage Hormone Therapy with confidence). Kvalifikáciu si kontinuálne rozširujem účasťou na odborných podujatiach organizovaných IMS.

Som členkou Medzinárodnej menopauzálnej spoločnosti (IMS).


Ľudské telo nie je len zbierkou rôznych systémov a orgánov. Je to komplexný mechanizmus, kde narušenie jednej časti vplýva na iné časti organizmu. Rovnako ako menopauza nie je len o vaječníkoch a ukončenie ich funkcie má vplyv na mnohé iné procesy v tele.

Zameranie medicíny budúcnosti by nemalo byť na chorobu, ale na zdravie a jeho udržanie.
Ideálna menopauzálna starostlivosť je preventívna a personalizovaná.
V tomto duchu vediem šírenie osvety o (peri)menopauze aj poradenstvo. 

Mojou snahou je vypĺňať priestor, ktorý v našom zdravotníctve a spoločnosti veľmi chýba:

- Celostný pohľad na zdravie ženy v období perimenopauzy;
- Edukácia v oblasti ženského zdravia a starnutia;
- Usmernenie, vysvetlenie možností terapie;
- Priestor a čas pre váš celý príbeh.

Ak lepšie pochopíme procesy, ktoré sa v našom tele odohrávajú, k akým zmenám dochádza a z čoho môže prameniť nepohoda, ľahšie sa nám budú robiť rozhodnutia ohľadne nášho zdravia aj úpravy v životnom štýle. Navyše, rozhovory s lekármi budú produktívnejšie a zmysluplnejšie.


Prečítajte si rozhovory so mnou:

Menopauzou sa život ženy nekončí. Môže to byť pre ňu začiatok najdôležitejšieho obdobia - rozhovor pre Denník N (V ženskom rode)

Aj po menopauze má žena pre spoločnosť hodnotu - rozhovor pre Žena SME

A možno ste už v prechode - rozhovor pre magazín Relax

Netvárte sa, že sa nič nedeje - rozhovor pre denník Pravda

Prechod zvládneme dobre, ak sa naň pripravíme - rozhovor pre magazín Madam Eva


Hodnoty, ktorými sa riadim:

INTEGRITA

Pri poradenstve, tvorbe obsahu a spoluprácach sa riadim etickými princípmi, profesionalitou a vedeckými dátami založenými na dôkazoch.

REŠPEKT

Vytváram a zabezpečujem rešpektujúce prostredie.
V mojich textoch používam pojem "žena", ktorý ale zahŕňa aj nebinárnych, rodovo rozmanitých a transrodových ľudí, ktorí si prechádzajú perimenopauzou.

VEDOMOSŤ

Poskytujem najnovšie vedecky podložené informácie, v ľahko stráviteľnej forme, edukujem o téme - menopauza a zdravie ženy po 40-ke; vyvraciam množstvo mýtov, ktoré o období menopauzy, ale aj o menopauzálnej hormonálnej terapii kolujú, aby sa každá žena mala možnosť zodpovedne rozhodnúť, čo je pre jej kvalitu života najprospešnejšie. 

ZODPOVEDNOSŤ

Byť zodpovednou za svoju (ne)pohodu je prvým krokom k tomu, aby sme sa cítili lepšie.