Všetko o menopauze

Často kladené otázky

Čo je to perimenopauza?

Perimenopauza (inak nazývaná aj prechod alebo klimaktérium) je obdobie hormonálnych zmien v dôsledku vyhasínania funkcie vaječníkov. Môže začať oveľa skôr ako nastane menopauza, niekedy aj niekoľko rokov skôr. V priemere trvá 7 rokov, no každá žena má svoju unikátnu skúsenosť.

V priemere začína okolo 45. roku života, zriedkavo aj skôr.

Diagnostika perimenopauzy je väčšinou klinická – na základe symptómov.

Môžete si z tejto stránky stiahnuť dotazník symptómov pre uľahčenie diagnostiky.

Čo je to menopauza?

MENOPAUZA = ukončenie menštruácie v dôsledku straty folikulárnej aktivity vo vaječníkoch (folikuly už nie sú schopné ovulovať, teda produkovať zrelé vajíčka).

Názov pochádza z gréckeho „pausis“ = zástava, „mén“ = mesiac. V podstate je menopauza 1 deň (poslednej menštruácie), určí sa retrospektívne, ak žena nemá menštruáciu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Priemerný vek, kedy sa v našich končinách dostanú ženy do menopauzy je 51 rokov.

V ojedinelých prípadoch môže k menopauze dôjsť aj oveľa skôr v dôsledku poruchy funkcie vaječníkov. Vtedy hovoríme o predčasnej ovariálnej nedostatočnosti alebo predčasnej menopauze. Rovnako môže byť menopauza aj vyvolaná- buď následkom liekov alebo chirurgického zásahu. Tam je pokles hormónov náhly a symptómy závažnejšie. Takéto prípady sú vždy manažované pod dohľadom lekárov, no životným štýlom si ženy môžu veľmi pomôcť a zvýšiť tak kvalitu života.

Čo je to postmenopauza?

Postmenopauza je obdobie po menopauze. Väčšina symptómov vymizne. Trvá do konca života.

Aké sú hlavné príznaky menopauzy?

Hlavné príznaky sú zhrnuté v dotazníku (peri)menopauzálnych symptómov. Tento dotazník si môžete vyplniť a priniesť na stretnutie s lekárkou. Uľahčí Vám to komunikáciu s lekárkou pri diagnostikovaní (peri)menopauzy a zmierňovaní jej nepríjemných príznakov.

Je možné menopauzu liečiť?

Menopauzálne symptómy môžu u niektorých žien výrazne znižovať kvalitu života. Liečba = zmierňovanie týchto symptómov. Existuje viacero možností farmakologických aj nefarmakologických. Liečba je plne v rukách ženy a indikuje sa na základe toho, do akej miery nepríjemné symptómy znižujú kvalitu života (výnimkou je preventívne užívanie hormonálnej terapie pri zvýšenom riziku vzniku osteoporózy).

Pre koho je táto stránka určená?

Ženám, ale aj mužom, ktorých zaujíma téma (peri)menopauzy. Stránka prehľadne poskytuje informácie pre širokú odbornú a laickú verejnosť ohľadne obdobia menopauzy, s hlavným cieľom vzdelávať a zvyšovať povedomie, aby každá žena mala možnosť urobiť rozhodnutia o svojom zdraví, na základe odborných, vedecky podložených dát.

Čo obnáša konzultácia?

Máte možnosť si objednať z troch typov konzultácií:

  1. 50 minútová všeobecná konzultácia bez personalizovanej prípravy
  2. Personalizovaný balík  vstupný formulár s analýzou, 90 minútová vstupná konzultácia, protokol s mojimi odporúčaniami, + 50 minútové kontrolné stretnutie po 3 mesiacoch (+ úprava protokolu, podľa potreby)
  3. Personalizovaná konzultácia vstupný formulár s analýzou, 90 minútová vstupná konzultácia, protokol s mojimi odporúčaniami

Je potrebné pred personalizovanou konzultáciou absolvovať kompletné krvné testy?

Nie sú podmienkou, ale uľahčí nám to rozhovor a poskytne lepší predpoklad pre stanovenie stratégie manažmentu perimenopauzy.

Aké krvné parametre je vhodné poznať (pred konzultáciou)?

Hladiny hormónov štítnej žľazy, cholesterol, triacylglyceridy, glukóza, železo (feritín) a pečeňové markery. Prípadne aj hladiny vitamínu B12 a vitamínu D.

Konzultácie sú osobné alebo online?

Stretnutia sú primárne online, cez MS Teams / Zoom. Osobné stretnutia sú možné v Bratislave.

Z akých zdrojov čerpá táto stránka?

Najnovšie smernice a odborné odporúčania pre manažment menopauzy od Medzinárodných menopauzálnych asociácií. Rozširujúce informácie z akreditovaných školiacich programov integrovanej a funkčnej medicíny pre ženy.